Ujeď z lockdownu. Na tratích tě nebudou kontrolovat žádné policejní hlídky a nemusíš dokládat účel cesty. Jedinou tvojí starostí je zajet co nejlepší čas. Odměnou pro tebe bude sleva na nákup.

  • Vždy od pondělí do čtvrtka soutěžíte o zajetí nejlepšího času
  • Udělej v tomto období nákup za minimálně 300 Kč a budeš si moc zahrát
  • Hrát můžeš pouze 1x v každém kole bez ohledu na počet nákupů nebo na to jak často v daném týdnu přijdeš nakupovat
  • Nejprve odjedeš první testovací kolo, aby jsi si osahal řízení
  • Druhé kolo jedeš na čas - výsledný čas zaznamenáme na tabuli
  • V pátek vyhlásíme tři nejlepší jezdce a odměníme je slevou na nákup

1. místo - sleva 20%
2. místo - sleva 15%
3. místo - sleva 10%

  • Každý pátek si sami rozhodnete o podmínkách tratě na další kolo
  • Každé pondělí se tak pojede nová trať a nová auta

Startujeme 1. kolo v pondělí 12.4.2021
Hru je možné hrát na prodejně e-cigaretka.cz, Kralupy nad Vltavou.


PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem soutěže je  Miroslav Černý, sídlo  Vražkov 164, 413 01
Vražkov, IČO: 71351451,  fyzická osoba zapsaná v Živnostenském
rejstříku od 01.09.2005.

2. Místo a doba trvání soutěže
Soutěž probíhá na prodejně e-cigaretka.cz, třída Legií 499/23, 278 01 Kralupy nad Vltavou v otevírací době prodejny od 9:30 hod. do 18:00 hod.
Doba trvání soutěže je stanovena na období od 12.04.2021 do 01.07.2021
Soutěž bude realizována celkem ve dvanácti herních kolech.

HERNÍ KOLO         OD                                          DO     

1                                 12.4.2021 9:30 hod.               15.4.2021 18:00 hod.
2                                 19.4.2021 9:30 hod.               22.4.2021 18:00 hod.
3                                 26.4.2021 9:30 hod.               29.4.2021 18:00 hod.
4                                 3.5.2021 9:30 hod.                 6.5.2021 18:00 hod.
5                                 10.5.2021 9:30 hod.               13.5.2021 18:00 hod.
6                                 17.5.2021 9:30 hod.               20.5.2021 18:00 hod.
7                                 24.5.2021 9:30 hod.               27.5.2021 18:00 hod.
8                                 31.5.2021 9:30 hod.               3.6.2021 18:00 hod.
9                                 7.6.2021 9:30 hod.                 10.6.2021 18:00 hod.
10                               14.6.2021 9:30 hod.               17.6.2021 18:00 hod.
11                               21.6.2021 9:30 hod.               24.6.2021 18:00 hod.
12                                28.6.2021 9:30 hod.               1.7.2021 18:00 hod.

3. Podmínky účasti
Soutěže se může účastnit každý registrovaný zákazník s vydanou zákaznickou kartou.
Každý soutěžící se může zúčastnit v jednom herním kole pouze jednou.
Podmínkou účasti v soutěži je v době trvání herního kola provést nákup zboží v hodnotě minimálně 300 Kč vč. DPH.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a osoby těmto zaměstnancům blízké.

4. Princip soutěže
Princip soutěže je založen na zajetí co nejlepšího času měřeného kola v počítačové hře na platformě PC. Princip této výkonové soutěže je založen na dovednostech soutěžícího, který výsledek soutěže sám ovlivňuje.
Soutěžící se může zúčastnit jedné jízdy v neměřeném kole (testovací jízdy) a jedné jízdy v měřeném kole.
Po skončení jízdy v měřeném kole je výsledný čas a číslo zákaznické karty soutěžícího zaznamenáno na soutěžní tabuli, která slouží k uchování výsledků pro dané herní kolo.

5. Výhry v soutěži
V každém herním kole budou vyhodnoceny tři nejlepší časy odjetí měřeného kola a příslušným soutěžícím jimž bude výsledek patřit bude poskytnuta sleva na nákup.
V pořadí nejlepší čas - 1. místo, druhý nejlepší čas - 2. místo, třetí nejlepší čas  - 3. místo.
Při rovnosti výsledků rozhoduje čas zaznamenání.

V závislosti na umístění bude soutěžícím poskytnuta sleva ve výši
1. místo - sleva 20% na nákup
2. místo - sleva 15%
3. místo - sleva 10%
Poskytnutí slevy se vztahuje pouze pro nákup v prodejně e-cigaretka.cz, třída Legií 499, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

6. Vyhlášení soutěže
Vyhlašovatel provede vyhlášení výherců po skončení každého herního kola.

HERNÍ KOLO         VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
1                                 16.4.2021 10:00 hod.
2                                 23.4.2021 10:00 hod.
3                                 30.4.2021 10:00 hod.
4                                 7.5.2021 10:00 hod.
5                                 14.5.2021 10:00 hod.
6                                 21.5.2021 10:00 hod.
7                                 26.5.2021 10:00 hod.
8                                 4.6.2021 10:00 hod.
9                                 9.6.2021 10:00 hod.
10                               16.6.2021 10:00 hod.
11                               25.2021 10:00 hod.
12                                2.7.2021 10:00 hod.
Vyhlašovatel provede vyhlášení výherců na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ecigaretkacz a facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/vapingclub.cz/

7. Uplatnění výhry
Výherce je povinen pro uplatnění výhry kontaktovat vyhlašovatele a výhru formou poskytnuté slevy uplatnit osobně na prodejně e-cigaretka.cz, třída Legií 499, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Pro uplatnění výhry je výherce povinen předložit k ověření zákaznickou kartu
Výhru formou slevy je možné uplatnit jednorázově a to při nejbližším nákupu na prodejně.
Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Výhru nelze směnit za peníze. Výhru formou slevy též nelze převést na jinou osobu.
Přihlásit se o výhru je možné nejpozději do 7 dnů, jinak propadá bez náhrady.

8. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair paly, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je například manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.

V Vražkově dne 7.4.2021